3A, ANALIZA ARHETIPURILOR ARTISTICE cuprinde:

1. Analiza cantitativă low-image posibil de efectuat pe circa 70 de raporturi.

Analizele cantitative au în vedere: 

a. raportul format de catre  un element (alb, negru, unul dintre griuri sau o culoare RGB/CMYK) cu suprafața totală a imaginii;

b. raportul tonal/ cromatic cantitativ.

2. Analiza de structură geometrică a unor constante cuantificabile de secțiune de aur, ritmuri muzicale, șirul lui Fibonacci și poligoane armonice.

Aplicația calculează în mod automat axele/ structurile/ punctele armonice; ulterior, este necesară intervenția operatorului care identifică și decide  asupra prezenței unei axe expresive în cadrul unei imagini.

3. Clasificarea ierahică și factorială în funcție de elementele descrise mai sus.

Aplicația funcționează pe principiul realizării clusterelor de imagini în funcție de constante de raport, filtrând  bazele de date. Soft-ul funcționează pe un principiu statistic:

a. calculează raporturi în număr de pixeli în imagine indicând procentele acestora raportate la totalitatea imaginii;

b. realizează raporturi cantitative (alb/ negru, alb/ gri 1,2,3,4 etc.);

c. în cadrul clusterelor create sunt luate  în calcul imaginile cu un număr cât mai mare de constante cantitiative sau de structură geometrică;

Aplicația poate dezvolta un număr mare de filtre care au în vedere:

a. constantele cantitative ale imaginilor (proporții și raporturi cantitative);

b. constante de structură geometrică (raportul dintre înălțime și lățime, medianele, oblicele, phi-urile, 2/ 3 diapenta etc.)

c. constantele de natură semantică (prin sortarea în funcție de metadata).

4. Evaluarea posibilităților de identificare a unor constante de expresie și semnificare.

Categoriile enumerate pot fi corelate prin crearea unor noi clustere.

Obiectivul principal este acela de a crea clustere cu un număr cât mai mare de imagini cu constante de expresie.

Observatii.

In baza de date se salveaza inregistrari despre imagini (inclusiv locatia lor pe disc) si nu imaginile propriu-zise.

Mutarea/stergerea fisierelor cu imaginile de pe disc conduce la inregistrari inconsistente in baza de date.

Lista prezentari video

Video 1. Pornirea aplicatiei, introducerea licentei (se introduce o singura data la prima pornire a aplicatiei) si crearea unei noi baze de date (fara continut)

Video 2. Deschiderea unei baze de date existente

Video 3. Adaugarea automata a mai multor inregistrari in baza de date (preluare mai multe imagini stocate intr-un director)

Video 4. Adaugarea manuala a unei inregistrari in baza de date (o singura imagine)

Video 5. Modificarea unei inregistrari din baza de date (adaugare titlu, autor, linii etc.)

Video 6. Stergerea unei inregistrari din baza de date

Video 7. Salvarea si incarcarea preferintelor de culoare si grosime a liniilor

Video 8. Verificarea manuala a integritatii bazei de date

Video 9. Clusterizarea imaginilor pe diverse criterii si afisarea imaginilor dintr-un anumit cluster utilizand filtrarea imaginilor

Video 10. Vizualizarea comparativa a imaginilor (scatter plot)

Video 11. Exportul unei baze de date

Video 12. Importul unei baze de date si cateva operatii cu poligoane

Video 13. Salvarea inregistrarilor si a imaginilor cu suprapunerea straturilor de linii, poligoane, etc.

Video 14. Imprimarea mai multor imagini

Video 15. Afisarea capetelor liniilor (se apasa simultan ctrl+shift+alt + mouse click pe linie)