3a.ro

Analiza Arhetipurilor Artistice implică evaluarea din punct de vedere gramatical-sintactic a unor clustere cu un număr cât mai mare de imagini reprezentative, clustere care se constituie în baza unor parametri cantitativi cuantificabili.

În cazul nostru modelul de analiză presupune parametri cantitativi exprimați în termenii unor raporturi numerice, a unor constante de structură geometrică precum și a unor constante de natură semantică.

3a încearcă să definească forme noi de expresie în imagine și să revigoreze forme artistice existente.

3a își propune să identifice parametri calitativi din imagine utilizând modele de analiză statistică și parametri cuantificabili.

3a susține abordarea programată a limbajelor complementare picturii.

3a încearcă prin studii sistematice, să definească modele de analiză a imaginii artistice asistate de calculator, cu scopul de a identifica sursele de blocaj în artele contemporane.

3a studiază posibilitatea identificării în baza unor parametri cuantificabili a  imaginilor “standard”, a unor arhetipuri de imagine care transcend în timp.

3a studiază posibilitatea fixării categoriilor de imagini reprezentative din punct de vedere al raporturilor cantitative fundamentale.

Considerând că elementele de gramatică semnificate prin raporturi tonale, cromatice cantitative și prin constante de structură geometrică, consituie elementele fundamentale ale imaginii de toate tipurile,

3a încearcă să fixeze categoriile de imagini care conțin date comune tuturor tipurilor de limbaj generatoare de imagine.

3a dezvoltă proiecte de colaborare cu caracter interdisciplinar.

3a studiază modalități noi de expresie care ar putea funcționa în baza și cu ajutorul acestor constante de imagine.

3a dezvoltă ideea creării de software și aplicații în cadrul programelor consacrate de prelucrare a imaginii.

3a@unarte.org