3A, ANALIZA ARHETIPURILOR ARTISTICE cuprinde:

1. Analiza cantitativă low-image posibil de efectuat pe circa 70 de raporturi.

Analizele cantitative au în vedere: 

a. raportul format de catre  un element (alb, negru, unul dintre griuri sau o culoare RGB/CMYK) cu suprafața totală a imaginii;

b. raportul tonal/ cromatic cantitativ.

2. Analiza de structură geometrică a unor constante cuantificabile de secțiune de aur, ritmuri muzicale, șirul lui Fibonacci și poligoane armonice.

Aplicația calculează în mod automat axele/ structurile/ punctele armonice; ulterior, este necesară intervenția operatorului care identifică și decide  asupra prezenței unei axe expresive în cadrul unei imagini.

3. Clasificarea ierahică și factorială în funcție de elementele descrise mai sus.

Aplicația funcționează pe principiul realizării clusterelor de imagini în funcție de constante de raport, filtrând  bazele de date. Soft-ul funcționează pe un principiu statistic:

a. calculează raporturi în număr de pixeli în imagine indicând procentele acestora raportate la totalitatea imaginii;

b. realizează raporturi cantitative (alb/ negru, alb/ gri 1,2,3,4 etc.);

c. în cadrul clusterelor create sunt luate  în calcul imaginile cu un număr cât mai mare de constante cantitiative sau de structură geometrică;

Aplicația poate dezvolta un număr mare de filtre care au în vedere:

a. constantele cantitative ale imaginilor (proporții și raporturi cantitative);

b. constante de structură geometrică (raportul dintre înălțime și lățime, medianele, oblicele, phi-urile, 2/ 3 diapenta etc.)

c. constantele de natură semantică (prin sortarea în funcție de metadata).

4. Evaluarea posibilităților de identificare a unor constante de expresie și semnificare.

Categoriile enumerate pot fi corelate prin crearea unor noi clustere.

Obiectivul principal este acela de a crea clustere cu un număr cât mai mare de imagini cu constante de expresie.

Leave a Reply